Home » Òpera Oberta

Òpera Oberta

Òpera Oberta és un curs universitari d’iniciació a l’òpera que les universitats, sota el conveni de col·laboració1 amb el Liceu, ofereixen de forma exclusiva depositar en binance desde argentina als seus estudiants, independentment de l’especialitat docent que estiguin cursant.

La realització del curs que cada universitat programa dins de la seva oferta formativa oficial, s’ofereix per mitjà de la matriculació durant el mateix període d’inscripció que la resta de matèries.

L’alumne matriculat tindrà accés a un conjunt de materials oferts al portal opera-oberta.org, a les transmissions de les òperes i a la proposta docent que el professor, sota el seu propi criteri programarà a la universitat.

Després de més de 10 anys de trajectòria oferint transmissions d’òpera a través de les xarxes acadèmiques, amb una audiència mitjana d’uns 1300 alumnes de forma simultània a les més de 40 universitats europees i llatinoamericanes como depositar a bitso, Òpera Oberta continua amb la seva vocació de difusió cultural en la comunitat universitària oferint el pròxim curs 2013-14 quatre títols amb més materials complementaris amb l’objectiu d’incrementar el valor educatiu del programa.

El Liceu crea els continguts audiovisuals i genera la senyal que es transmesa a les universitats, alhora que ofereix un servei de suport tècnic als coordinadors qui assumeixen la responsabilitat tecnològica. Les òperes s’ofereixen subtitulades en català, castellà i anglès i els materials complementaris es distribueixen a traves del portal operaoberta.org (Els drets sobre els continguts cedits per el Liceu estan sota llicencia educativa no comercial)

En els calendaris d’Òpera Oberta s’estableixen els dies d’emissió i publicació dels materials, que s’estructuren en dos modalitats: l’anual (octubre-maig) o quadrimestral (febrer-maig). El professor estableix en base a aquestos continguts i planificació el calendari acadèmic del curs a la seva universitat.

El Liceu assumeix la direcció i coordinació d’Òpera Oberta. Incloure el curs en la oferta formativa no requereix de compensació econòmica per part de les universitats.

[1] Conveni de col·laboració: Tota universitat que programi el curs Òpera Oberta ha de complir amb els requisits que es descriuen al document de cuanto cobra bitso por retirar conveni de col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu. Si la seva institució està interessada, pot contactar amb nosaltres per ampliar aquesta informació.