Home » Tecnologia » Comunitat Tècnica

Comunitat Tècnica

 

INFORMACIÓ TÈCNICA d’UTILITAT

Consulta el calendari tècnic i l’estat de la emissió
Manual tècnic*: descarrega

En cas d’incidència contactar amb: serviciotecnico.opera @ liceubarcelona.cat

Reproducció de continguts audiovisuals: VLC

Serveis per a la monitorització de xarxa:
Matriu MULTICAST (manual)
Test de VELOCITAT
Test de VELOCITAT (conexió < 100 Mbps)
Network Diagnostic Tool
RedIRIS-TV, udp://@224.4.0.10:1234

 

SESSIÓ DE PROVES i INFORMES

Prèviament a cada una de les transmissions oficials, s’ofereixen emissions continues en obert o xifrat així com proves conjuntes amb les que el Responsable  Tècnic de cada universitat gestioni la realització de les tasques tècniques locals. Aquests treballs tècnics es documentaran en els informes tècnics locals que els centres realitzaran a través de formularis on-line (l’enllaç s’envia a traves de les llistes de correu electrònic).

Per cada títol es realitzen tres modalitats de proves amb un informe associat per cada una d’elles:

 • Informe de Comunicacions (Emissió Oberta/Xifrada):
  Aproximadament un mes abans de cada retransmissió, els centres podran realitzar comprovacions periòdiques amb l’objectiu de mantindre habilitada la connectivitat multicast del centre respecte el punt de presència de la NREN corresponent. L’informe reflectirà aquesta tasca de manteniment en les comunicacions i en la configuració dels equipaments de recepció.
 • Informe Assaig General (Emissió xifrada):
  Un dia hàbil previ a cada transmissió es durà a terme una sessió conjunta amb totes les universitats que hi participaran, amb l’objectiu de simular una emissió oficial i fixar la qualitat d’experiència desitjada. Aquesta prova conjunta, permet simular un ús de xarxa proper al real i alhora comunicar-se amb la resta de centres a traves del xat. Cada universitat verificarà la correcta configuració i les connexions de les interfícies del sistema de descodificació (PC)  amb les de la dotació audiovisual de l’auditori (Projector i sistema d’àudio).
 • Informe de Transmissió Oficial (Emissió xifrada):
  Dues hores abans de l’inici de l’emissió oficial, amb alumnes, es realitzarà una sessió conjunta de proves per estabilitzar el sistema d’extrem a extrem i disposar de temps per assegurar la correcta configuració de tots els aspectes tècnics.

Durant l’Assaig General i la Transmissió Oficial, el suport tècnic s’oferirà únicament a través de la sala de xat “operaoberta”

 

CANALS OFICIALS COMUNICACIÓ TÈCNICA

Per donar-se d’alta als següents serveis, cal contactar per correu electrònic amb suport tècnic: Lista de correo

Els responsables de les universitats, depenent de la seva ubicació geogràfica, hauran d’estar subscrits a una de les dues llistes:

 • Universitats Europees: opera-tec@listserv.rediris.es
 • Universitats Llatinoamericanes: opera-latec@listserv.rediris.es

Missatgeria instantània: XAT

Durant les transmissions,  els tècnics i responsables de cada universitat hauran de mostrar presència a la sala de xat “operaoberta”

Correo de suport tècnic: serviciotecnico.opera@liceubarcelona.cat

 

*  Tot i que us podeu dirigir al servei tècnic en Català, Castellà i Anglès, la documentació tècnica s’ofereix en castellà. Disculpeu les molèsties.