Home » La universitat

La universitat

Quins son els requeriments per a la universitat?

 • Un càrrec institucional de la universitat qui firma el conveni (rector o cap d’estudis)
 •  Designar als coordinadors acadèmic i tècnic que garantiran l’execució del programa educatiu i mantindran comunicació continua amb el coordinador del Liceu (El coordinador acadèmic acostuma a ser el professor de l’assignatura)
 • Publicació del curs en el portal de la universitaton s’informa del període de registre, el valor curricular, el pla d’estudis i el calendari del curs programat a la universitat (una publicació o baner promocional no serà acceptada)
 • Realitzar un control d’assistència a cada una de les emissions d’òpera (Accés exclusiu a alumnes matriculats)
 • La universitat ha d’estar connectada a la xarxa acadèmica (REN) del seu territori.
 • Auditori on projectar les emissions (Certificació técnica)

Com es el curs des de el punt de vista dels alumnes?

 • El registre al curs Òpera Oberta s’ofereix durant el període de matriculació de la universitat, de tal forma que l’alumne decidirà si afegir-la a les assignatures que cursarà el següent cicle acadèmic (anual o quadrimestral).
 • Obtenció de crèdits per la realització del curs.
 • Realització de la proposta docent que el professor de la universitat programi, assistència a les emissions d’Òpera Oberta i accés al material complementari

Què ha de fer una universitat per oferir el curs als seus alumnes?

 • Establir quina es la modalitat d’Òpera Oberta que millor s’ajusta al seu calendari acadèmic: anual (octubre-maig) o quadrimestral (febrer-maig)
 • A través del servei tècnic que oferim des de el Liceu, realitzar el procés de certificació tècnica per acreditar les comunicacions i el auditori per a la correcta recepció de les nostres emissions.
 • Realitzar la proposta formativa que s’oferirà en la universitat.
 • Firma del conveni amb el Liceu.
 • Designar coordinadors acadèmic i tècnic.
 • Publicació del curs en la web institucional de la universitat.