Home » Gestió Acadèmica

Gestió Acadèmica

Tota universitat que incorpori aquest curs a la seva oferta formativa, designarà un responsable acadèmic que coordinarà la gestió del curs amb el Liceu, garantirà el compliment del conveni de col·laboració entre ambdues institucions i realitzarà les gestions docents necessàries en la pròpia universitat com el calendari acadèmic, la proposta docent i el valor curricular que l’alumne matriculat a Òpera Oberta obtindrà a la universitat.

El curs s’estructura en diferents mòduls. Per cadascun d’ells el Liceu ofereix als alumnes:

  •  L’assistència, des de l’auditori de la seva universitat, a la transmissió d’òpera d’una producció del Liceu.
  • L’accés, a través del web operaoberta.org, als materials complementaris.

El professorat d’Òpera Oberta desenvoluparà la proposta docent a partir dels títols operístics proposats i dels materials que el Liceu ofereix gratuïtament. Disposarà, a més, de total llibertat per afegir els continguts educatius que consideri convenients.

Donat que el curs es basa en emissions d’òpera, hi ha un component temporal a tenir present en l’organització del curs Òpera Oberta dins l’oferta  formativa de la universitat. El Liceu ofereix dues modalitats programàtiques (anual: octubre-maig / segon semestre: gener-maig) perquè cada institució educativa generi el calendari acadèmic que oferirà al seu alumnat.

Així doncs, la guia té com a objectiu establir les característiques genèriques del programa a partir de les quals cada universitat desenvoluparà el seu propi curs.

Conuslta la guia docent